הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Gil Ziv
Advisor's Email gziv@technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 3
Department Medicine
Department Web Site md.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Shorook Na'ara 2019 PhD Abstracts The Role of L1 Cell Adhesion Molecule in Neural Invasion of Pancreatic Cancer
 2 Yoav Binenbaum 2019 PhD Abstracts Exosomes Secreted by Macrophages Facilitate Chemotherapy Resistance in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
 3 Moran Amit 2016 PhD Abstracts The Influence of Tumor-Associated Macrophages on Pancreatic Adenocarcinoma Neural Invasion

Last updated on: Wednesday ,June 19, 2019