הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Haddad Jack
Advisor's Email jh@technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 5
Department Civil and Environmental Engineering
Department Web Site cee.technion.ac.il/?lang=he


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Wasim Uwayid 2019 MSc Abstracts Max-Pressure Traffic Signal Control Based on Bluetooth Sensor Data
 2 Miran Khwais 2018 MSc Abstracts Optimal Bus Priority Control with Pre-signal
 3 Zhengfei Zheng 2018 MSc Abstracts Adaptive Perimeter Control for Large-Scale Urban Networks
 4 Alon Tuchner 2017 MSc Abstracts Vehicle Platoon Formation using Interpolating Control
 5 Omar Mansour 2015 MSc Abstracts Dynamic Tolls for Managed Lanes

Last updated on: Wednesday ,May 22, 2019