הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Jack Haddad
Advisor's Email jh@technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 7
Department Civil and Environmental Engineering
Department Web Site cee.technion.ac.il/?lang=he


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Safadi Yazan 2019 MSc Abstracts Optimal Integrated Routing and Signal Control in Urban Traffic Networks
 2 Komarovsky Shimon 2019 MSc Abstracts Robust Traffic Signal Control for Uncertain Road Networks
 3 Uwayid Wasim 2019 MSc Abstracts Max-Pressure Traffic Signal Control Based on Bluetooth Sensor Data
 4 Khwais Miran 2018 MSc Abstracts Optimal Bus Priority Control with Pre-signal
 5 Zheng Zhengfei 2018 MSc Abstracts Adaptive Perimeter Control for Large-Scale Urban Networks
 6 Tuchner Alon 2017 MSc Abstracts Vehicle Platoon Formation using Interpolating Control
 7 Mansour Omar 2015 MSc Abstracts Dynamic Tolls for Managed Lanes

Last updated on: Thursday ,May 28, 2020