הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Dr. Auslaender Ophir
Advisor's Email ophir@physics.technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 4
Department Physics
Department Web Site phys.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Avior Almoalem 2017 MSc Abstracts Local measurement of the penetration depth across the superconducting dome in (Ba1-xKx)Fe2As2
 2 Alon Yagil 2016 MSc Abstracts Diamagnetic Vortex Barrier Stripes in Underdoped BaFe2(As1-xPx)2
 3 Yuval Lamhot 2015 PhD Abstracts Local Characterization of Superconductivity's Dependence on Doping in the Pnictide BaFe2(As1-xPx)2
 4 Nadav Shapira 2014 PhD
The Properties of Individual Superconducting Vortices Pinned on Twin Boundaries

Last updated on: Wednesday ,May 22, 2019