הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Dr. Wengrowicz Niva
Advisor's Email nivawen@technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 1
Department Industrial Engineering and Management
Department Web Site iew3.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Shmuela Jacobs 2014 MSc Abstracts Translating OPM System Models to RDF format for Their Integration into the Semantic Web

Last updated on: Monday ,June 17, 2019