הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Guy Bartal
Advisor's Email guy@ee.technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 6
Department Electrical Engineering
Department Web Site webee.technion.ac.il/hebrew


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Shterman Doron 2018 MSc Abstracts Multiple Moire' Structured Illumination Patterns for Spatial Resolution Enhancement in Florescence Microscopy
 2 Simkhovich Boris 2017 PhD
Linear and Nonlinear Plasmonic Effects in Gold
 3 David Asaf 2016 PhD Abstracts Photonic Structures for Nanoscale Light Manipulation
 4 Blau Yacob Yochai 2015 MSc Abstracts Short-wavelength and Negative Index Surface Plasmons
 5 Ishay Yakir 2014 MSc Abstracts Analyzing Localized Plasmon Resonance in Complex Three Dimensional Geometries Using Source Model Technique
 6 Aronovich Daniel 2014 MSc Abstracts The Nonlinear Hyperlens: Modelling Linear Nonlinear Cylinderical Metal-Dielectric Multilayers at the Nanoscale

Last updated on: Friday ,August 16, 2019