הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Uri Lesmes
Advisor's Email lesmesu@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 8
Department Biotechnology and Food Engineering
Department Web Site www.technion.ac.il/technion/food


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 David Tatyana 2020 PhD Abstracts Insect-Based Flours as Alimentary Sources: Impact of Processing Operations on Physicochemical Characteristics, Functionality and Digestibility
 2 Tarazi Riess Hila 2019 MSc Abstracts Evaluating the Impact of Physiologically Digested Carrageenan on the Human Gut Microbiome Composition and Short Chain Fatty Acid Production
 3 Pascoviche Dafna 2019 PhD Abstracts Characterization of Multifunctional Colloid-Stabilized Emulsions and Evaluating their Potential Digestive Fate
 4 Moscovici Alice Maayan 2016 PhD Abstracts Impact of Maillard Reaction on the Digestibility and Prebiotic effects of Milk Protein-Carbohydrate Mixtures
 5 Joubran Yousef 2016 PhD Abstracts Impact of the Maillard Reaction on the Antioxidant Capacity of Bioactive Milk Proteins
 6 Shani Levi Carmit 2015 PhD Abstracts Development of Dynamic In Vitro Gastrointestinal Models and Their Application to Study Protein and Hydrocolloid Digestion
 7 David Tatyana 2014 MSc
Impact of Electrostatic Deposition of Anionic Polysaccharides on Lactoferrin during Simulated Human Gastro-Duodenal Conditions
 8 Ruiz-Rodriguez Paulina 2014 MSc Abstracts Characterization of Pickering O/W Emulsions Stabilized by Silica Nanoparticle and their Responsiveness to in Vitro Digestion Conditions

Last updated on: Thursday ,May 28, 2020