הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Assistant Professor Nardi Yuval
Advisor's Email ynardi@ie.technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 1
Department Industrial Engineering and Management
Department Web Site iew3.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Noemie Sellam Balouka 2013 MSc Abstracts Simultaneous Confidence Bands for a Multivariate Spectral Density

Last updated on: Monday ,June 17, 2019