הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Gerstner Eitan
Advisor's Email gerstner@technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 3
Department Industrial Engineering and Management
Department Web Site iew3.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Yefim Roth 2017 PhD Abstracts Click or Skip: The Role of Experience in Easy-Click Checking Decisions
 2 Emma Shkolnik 2014 MSc Abstracts Are Consumers Being Fooled by Health Bars?
 3 Yefim Roth 2012 MSc Abstracts What's behind Cereal Brands?

Last updated on: Thursday ,June 20, 2019