הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Debbie Lindell
Advisor's Email dlindell@technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 11
Department Biology
Department Web Site biology.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Shamir Nitzan 2019 MSc Abstracts Population Dynamics of T7-Like Cyanophages During the Spring Bloom in the Gulf of Aqaba
 2 Schwartz Daniel 2017 PhD Abstracts Genetic Hurdles Limit the Arms Race between Prochlococcus and the T7-like Podoviruses Infecting Them
 3 Mruwat Noor 2017 PhD
Quantitative Determination of the Extent of Cyanobacterial Infection by Cyanophages at the Single-Cell Level Using a Solid-Phase PCR Method
 4 Fridman Svetlana 2017 PhD Abstracts Isolation and Characterization of a Cyanophage Carrying Photosystem I Genes
 5 Hulata Yotam 2016 MSc Abstracts Isolation, Characterization and Annual Patterns of Cyanophages in Lake Kinneret
 6 Fedida Ayalla 2016 PhD Abstracts Identification and Characterization of Genes Involved in the Response of Marine Cyanobacteria to Viral Infection
 7 Kirzner Shay 2015 PhD Abstracts Different Infection Properties of Two Distinct T7-like Podoviruses Infecting the Marine Synechococcus Strain WH8109
 8 Greengrass Eyal 2013 MSc Abstracts Resistance of Marine Synechococcus to Podovirus Infection: Genetic Basis and Phenotypic Characterization
 9 Dekel Naama Pnina 2012 MSc Abstracts Diversity and Abundance of Marine Cyanophages
 10 Avrani Sarit 2012 PhD Abstracts Resistance of Marine Cyanobacteria to Cyanophage Infection: An Experimental Evolution Approach
 11 Schwartz Daniel 2011 MSc Abstracts Generalized Transduction in Marine Cyanobacteria

Last updated on: Monday ,September 23, 2019