הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Eliyahu Ben Sasson
Advisor's Email eli@cs.technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 9
Department Computer Science
Department Web Site www.cs.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Saig Eden 2018 MSc Abstracts Modeling Collaborative Discovery
 2 Maor Gal 2017 MSc Abstracts Information Theory and Privacy Related Questions in Communication Comlexity
 3 Hamilis Matan 2017 MSc Abstracts Parallel Additive Fast Fourier Transform Algorithms
 4 Pergament Evgenya 2017 MSc Abstracts Algebraic RAM
 5 Kaplan Yohay 2017 PhD Abstracts Multi-Variate Abstractions of Algebraic Geometry Codes, with Applications
 6 Bentov Iddo 2017 PhD Abstracts Bitcoin and Secure Computation with Money
 7 Ron-Zewi Noga 2014 PhD Abstracts Additivie Combinatorics Methods in Computational Complexity
 8 Viderman Michael 2012 PhD Abstracts Towards Lower Bounds on Locally Testable Codes
 9 Ben-Israel Shir 2010 MSc Abstracts Symmetry Breaking Can Dramatically Reduce the Length of Propositional Refutations

Last updated on: Friday ,September 13, 2019