הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Jacob Rowe
Advisor's Email rowe@jimmy.harvard.edu
Advisor's Home-Site  
No of theses 2
Department Medicine
Department Web Site md.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Pery Neta 2013 MSc Abstracts Unrevealing the Heterogeneity of Leukemia using Single Cells Analysis
 2 Stroopinsky Dina 2010 PhD Abstracts Induced T Cells as a Potential Therapy for Graft-Versus- Host Disease

Last updated on: Friday ,September 13, 2019