הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Dr. Isam Sabbah
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 5
Department Civil and Environmental Engineering
Department Web Site cee.technion.ac.il/?lang=he


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Shulman Marina 2018 MSc Abstracts Characterization of Nitrogen Removal in Single-Stage Partial Nitritation/Anammox Process Fed with Synthetic Medium and Reject Water from Thermophilic Anaerobic...
 2 Dawas Anwar 2013 MSc Abstracts Combined Adsorption and Biological Degradation Processes for Removal of Pharmaceutical Compounds from Effluents by Nitrifying Bacteria
 3 Erez Sagit 2012 MSc Abstracts Envirinmental Aspects of Olive Mill Waste in Israel: Status Study
 4 Baransi Karkaby Katie 2010 MSc Abstracts Effect of Photocatalytic Degration and Adsorption Processes on the Removal of Phenolic Compounds
 5 Massalha Nedal 2007 MSc Abstracts Effect of Bacteria Immobilization on the Rate of Biodegradation of Phenol at High Concentration

Last updated on: Tuesday ,May 26, 2020