הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Yeshayahu Lifshitz
Advisor's Email shayli@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 8
Department Materials Science and Engineering
Department Web Site materials.technion.ac.il/?lang=he


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Burshtein Guy 2014 MSc Abstracts ZnO Nanostructure Growth by Thermal CVD
 2 Ilberg Liron 2012 MSc Abstracts The Effect of Structure and Hydrogen Bonding of Amorphous Carbon Films on Their Tribological Properties
 3 Goldberg Raya 2012 MSc Abstracts Vapor Phase Synthesis of ZnO and Si Nanowires
 4 Amarilio-Burshtein Iris 2009 MSc Abstracts ZnO Nanowires - Structure and Properties Dependence on Growth Conditions
 5 Gavish Inbal 2009 MSc
Nanostructuring Carbon Films Deposited by Energetic Species Produced by a Filtered Cathodic Vacuum Arc (FCVA) Source
 6 Borukhin Shirly 2008 MSc Abstracts Radiation Induced Electron Generation and Transport in Diamond Thin Films
 7 Kobrinsky Victorya 2008 MSc Abstracts Nanostructured ZnO Films for Gas Sensing
 8 Aharonovich Igor 2007 MSc Abstracts Growth and Structure of Silicon-based Nanowires

Last updated on: Thursday ,September 24, 2020