הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Lifshitz Yeshayahu
Advisor's Email shayli@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 8
Department Materials Science and Engineering
Department Web Site materials.technion.ac.il/?lang=he


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Guy Burshtein 2014 MSc Abstracts ZnO Nanostructure Growth by Thermal CVD
 2 Liron Ilberg 2012 MSc Abstracts The Effect of Structure and Hydrogen Bonding of Amorphous Carbon Films on Their Tribological Properties
 3 Raya Goldberg 2012 MSc Abstracts Vapor Phase Synthesis of ZnO and Si Nanowires
 4 Iris Amarilio-Burshtein 2009 MSc Abstracts ZnO Nanowires - Structure and Properties Dependence on Growth Conditions
 5 Inbal Gavish 2009 MSc
Nanostructuring Carbon Films Deposited by Energetic Species Produced by a Filtered Cathodic Vacuum Arc (FCVA) Source
 6 Shirly Borukhin 2008 MSc Abstracts Radiation Induced Electron Generation and Transport in Diamond Thin Films
 7 Victorya Kobrinsky 2008 MSc Abstracts Nanostructured ZnO Films for Gas Sensing
 8 Igor Aharonovich 2007 MSc Abstracts Growth and Structure of Silicon-based Nanowires

Last updated on: Monday ,June 17, 2019