הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Zohar Amitay
Advisor's Email amitayz@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 7
Department Chemistry
Department Web Site schulich.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Levin Liat 2017 PhD Abstracts Coherent Control of Bond Making
 2 Rybak Leonid 2013 PhD Abstracts The Atom-Atom Binary Reaction of Multi-Photon Femtosecond Photoassociation: Coherence and Control
 3 Bronstein Tojen Michal 2012 MSc Abstracts Two-Photon Excitation of Nanocrystals by Intense Femtosecond Pulses
 4 Gandman Andrey 2011 PhD
Femtosecond Two-Photon Excitation of Nanocrystals in the Multi-Excitonic Regime
 5 Chuntonov Lev 2009 PhD Abstracts Rational Femtosecond Coherent Control of Multiphoton Excitations: From Weak-Field to Intermediate-Field Regime
 6 Rybak Leonid 2007 MSc Abstracts Femtosecond Coherent Phase Control of Resonance-Mediated Third-Harmonic Generation
 7 Gandman Andrey 2007 MSc Abstracts Femtosecond Coherent Phase Control of Resonance-Mediated Three-Photon Absorption

Last updated on: Tuesday ,May 26, 2020