הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor David Best
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 2
Department Architecture and Town Planning
Department Web Site architecture.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Gur Yehoyahin 1993 PhD Abstracts Concepts of Public Housing in Israel (the Formative Years 1920-1948)
 2 Fuchs Aharon-Ron 1993 PhD Abstracts Austenst Barbe Harrison a British Architect in the Holy

Last updated on: Tuesday ,September 17, 2019