הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Uri Shimony (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 9
Department Electrical Engineering
Department Web Site webee.technion.ac.il/hebrew


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Markel Shlomo 1993 PhD
Notation for Electroacoustic Music and An Interactive Enviro
 2 Amir Noam 1993 PhD
Acoustic Analysis and Shape Reconstruction of Brass Wind
 3 Parash Avi 1993 MSc
A Multi Transputer Based Musical Synthesizer
 4 Hamami Ehud 1993 MSc
Lzw Compression of Musical Files
 5 Nir Eyal 1992 MSc
Digital Coping of Music for Compression
 6 Prussak Oded 1991 MSc
Design of a Multi-Tone Computer Contwled Synthesizer by
 7 Shelef Itai 1989 MSc
A Digital Processor for Sunth-Esis and Control of Sounds
 8 Alroy Noam 1989 MSc
Lzw Compression of Musical Files
 9 Zarfati Yehuda 1989 MSc
A Digital Processing Element for Real-Time Sound Synthesis

Last updated on: Tuesday ,October 8, 2019