הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Shimony Uri (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 9
Department Electrical Engineering
Department Web Site webee.technion.ac.il/hebrew


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Ehud Hamami 1993 MSc
Lzw Compression of Musical Files
 2 Avi Parash 1993 MSc
A Multi Transputer Based Musical Synthesizer
 3 Shlomo Markel 1993 PhD
Notation for Electroacoustic Music and An Interactive Enviro
 4 Noam Amir 1993 PhD
Acoustic Analysis and Shape Reconstruction of Brass Wind
 5 Eyal Nir 1992 MSc
Digital Coping of Music for Compression
 6 Oded Prussak 1991 MSc
Design of a Multi-Tone Computer Contwled Synthesizer by
 7 Noam Alroy 1989 MSc
Lzw Compression of Musical Files
 8 Itai Shelef 1989 MSc
A Digital Processor for Sunth-Esis and Control of Sounds
 9 Yehuda Zarfati 1989 MSc
A Digital Processing Element for Real-Time Sound Synthesis

Last updated on: Thursday ,June 20, 2019