הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Dori Zvi (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 5
Department Chemistry
Department Web Site schulich.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Abed Haiek 1993 PhD
The Interaction of Macrocyclic Cobalt Complexes with Apomyoglobin and Metmyoglobin
 2 Dafna Shefer 1993 MSc
Binding of Planar and Dctahedral Cobalt Complexesto
 3 Abed Haiek 1990 MSc
The Interaction of Macrocyclic Cobalt Complexes with Protei
 4 Amira Birnbaum 1989 PhD
Chemical Reactions of Trinuclear Clusters of Molyboenum

Last updated on: Tuesday ,June 18, 2019