הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Mr. Merzbach David (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 3
Department Medicine
Department Web Site md.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Gila Yakov 1994 MSc
Imicrobial Effect of Quinolones on Staphylococci
 2 Arieh Snir 1992 MSc
Post Antibiotic Effect of Quinologs on Ps Agruginosa
 3 Nelly Bershadsky 1992 MSc
Risks of Viral Fetal Infection

Last updated on: Wednesday ,June 19, 2019