הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Ben-Ishai Dov (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 4
Department Chemistry
Department Web Site schulich.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Ecaterina Roth 1994 MSc
The Reaction of Glyowylic Acid with Five Membered Lactams
 2 Aaron Roni Mcmurray 1992 PhD
The Chemistry of Conformationally Restricted Peptide Analog
 3 Shani Sheffer Dee-Noor 1991 MSc
Synthsis of P-Surtituted Phenylglycines
 4 Amal Rabi 1991 PhD
The Chemistry of Pexideamides and Glyoxylic Acid Adducts

Last updated on: Friday ,June 14, 2019