הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Dov Ben-Ishai (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 4
Department Chemistry
Department Web Site schulich.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Roth Ecaterina 1994 MSc
The Reaction of Glyowylic Acid with Five Membered Lactams
 2 Mcmurray Aaron Roni 1992 PhD
The Chemistry of Conformationally Restricted Peptide Analog
 3 Sheffer Dee-Noor Shani 1991 MSc
Synthsis of P-Surtituted Phenylglycines
 4 Rabi Amal 1991 PhD
The Chemistry of Pexideamides and Glyoxylic Acid Adducts

Last updated on: Monday ,December 7, 2020