הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Jacob Katriel
Advisor's Email jkatriel@tx.technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 2
Department Chemistry
Department Web Site schulich.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Guvari Asaf 1995 PhD
Symmetry Methods in the Study of Quantum Hall Effect And Many Body Systems
 2 Rosenhouse Avia 1991 PhD