הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Mokady Shoshana
Advisor's Email mokady@technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 7
Department Biotechnology and Food Engineering
Department Web Site www.technion.ac.il/technion/food


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Edna Hochgraf 1995 PhD
Structural and Functional Changes in Biological Membranes Caused by Dietary Oxidized Oil
 2 Avraham Dvorin 1995 PhD
The Extra-Caloric Effect of Soybean Oil in Broiler Feed - Nutritional and Physiological Aspects
 3 Michal Yeshurun 1995 MSc