הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Yechiel Shalitin
Advisor's Email shalitin@technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 3
Department Biology
Department Web Site biology.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Hajouj Omar 1997 PhD
Kinetic and Thermodynamic Studies on the Stability of Modified Chymotrypsin under Various Denaturation Conditions
 2 Gur Doron 1996 PhD
The Differences in the Kinetic Properties of the Cholinesterases from Various Sources
 3 Ravid Shlomit 1992 MSc
Avidin Catalytic Properties and Ligands Binding

Last updated on: Friday ,September 13, 2019