הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Mr. Dan Rom (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 7
Department Civil and Environmental Engineering
Department Web Site cee.technion.ac.il/?lang=he


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Farhi Jitomirskaja Irina 1997 MSc
Establishment of Nitrifying Biofilm in a Fluidized Bed Reactor
 2 Nazimov Nikolai 1995 MSc
Developing a Conceptual Model to Describe the Infiltation Process
 3 Lahav Ory 1995 MSc
Effluent Reuse in the Urban Sector
 4 Granovsky Victor 1994 MSc
Performance of Trickling Filterfeeded by Act Suldge Effluent
 5 Regev Doron 1994 MSc
Otilization of Storm Runoff by Sewerage Systems
 6 Hevron Joseph 1991 MSc
Influence of Ammonium and Chloride on the Growth of Lemna

Last updated on: Tuesday ,September 17, 2019