הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Haya Kaspi
Advisor's Email iehaya@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 6
Department Industrial Engineering and Management
Department Web Site iew3.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Carmeli Nitzan 2015 MSc Abstracts Modeling and Analyzing IVR Systems, as a Special Case of Self-Services
 2 Zaied Itamar 2012 MSc Abstracts The Offered Load in Fork-Join Networks: Calculations and Applications to Service Engineering of Emergency Department
 3 Manor Gadi 1998 MSc
Optimality of Index Strategies for the General Branching Bandit
 4 Gilboa Ilan 1996 MSc
Economic Criteria of Buffer Utilization with An Unreliable Machine
 5 Mytnik Leonid 1996 PhD
Superprocesses in Random Environments and Related Topics --
 6 Shani Ofrit 1989 MSc
On Manket Shase Distsibution Undes Random Growtk

Last updated on: Friday ,September 20, 2019