הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Ms. Misgav Ayala (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 4
Department Architecture and Town Planning
Department Web Site architecture.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Chen Nir 2004 MSc Abstracts Vacationers' Attitudes towards Vegetation Landscapes
 2 Tal Raviv-Kivity 2002 MSc Abstracts A planning process for scenic roads in israel
 3 Galit Ben-Natan 2000 MSc
Land Use Patterns for Recreation and Tourism in the Kishon Basin as Affected by Different Water Quality Levels
 4 Sigal Nir-Goldenberg 2000 MSc
Development of a Framework of the Identification of Impacts On Natural and Landscape Resources from Visitors' Use of National Parks

Last updated on: Wednesday ,June 19, 2019