הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Ms. Ayala Misgav (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 4
Department Architecture and Town Planning
Department Web Site architecture.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Nir Chen 2004 MSc Abstracts Vacationers' Attitudes towards Vegetation Landscapes
 2 Raviv-Kivity Tal 2002 MSc Abstracts A planning process for scenic roads in israel
 3 Ben-Natan Galit 2000 MSc
Land Use Patterns for Recreation and Tourism in the Kishon Basin as Affected by Different Water Quality Levels
 4 Nir-Goldenberg Sigal 2000 MSc
Development of a Framework of the Identification of Impacts On Natural and Landscape Resources from Visitors' Use of National Parks

Last updated on: Friday ,September 20, 2019