הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Assistant Professor Rubinovitz Jacob
Advisor's Email ierjr01@tx.technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 19
Department Industrial Engineering and Management
Department Web Site iew3.technion.ac.il


No. Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts ResearchName
1 Amit Yurman 2007 MSc Abstracts Product Cost Estimation Using Grouping Techniques
2 Boris Shnits 2006 PhD Abstracts Dynamic Scheduling and Control of Flexible Manufacturing Systems
3 Yael Berstein 2005 MSc Abstracts Lot Splitting on a Reentrant Machine
4 Roman Abezgaouz 2001 MSc
Optimal AGV Routing Subject to Shifting Constraints
5 Kirill Karmi 2001 MSc Abstracts Combined Job Scheduling and Tool Requirement Planning for Flexible Manufacturing Systems
6 Mark Eklin 2001 MSc
Hybrid Algorithm for Robotic Assembly Plan Problem
7 Boris Shnits 2001 MSc
Genetic Algorithm for Robotic Assembly Line Balancing
8 Ronit Ronen 2001 MSc
Task Allocation among Man and Robot
9 Michael Plotnik 1999 MSc
Job Scheduling and Component Setup in a Smt Line
10 Boaz Birman 1999 MSc
Design of a Gt Cellular Manufacturing System in An Engines Refurbishing Plant
11 Yosef Bukchin 1995 PhD
Group Oriented Hierarchical Design of Mixed Model Assembly Systems
12 Alexandra Plotnik 1995 MSc
System for Automated Fixturing of Prismatic Parts in Flexible Manufacturing System
13 Israel Finkelbrand 1995 MSc
Assembly Line Balancing Considering Equipment, Location and Environment Continuity Constraints
14 Dimitry Volovats 1995 MSc
A Genetic Algorithm for the Robotic Assembly Plan Problem
15 Noam Zilberman 1995 MSc
Assembly Line Balancing with Learning, and Study of Stochastic Noise Effects on Performance.
16 Mendi Coffler 1994 MSc
Rebar Computer-Aided Design & Manufacturing
17 Yehudah Friedlander 1992 MSc
A Model of Time Standards for Classd Electronic Maintemanc
18 Marcio Abraham 1992 MSc
A Heuristic Algorithm Forthe Generalized Gt Problem
19 Yosef Bukchin 1991 MSc
Robutic Assembly Line Balancing

Last updated on: Friday ,March 16, 2018