הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Tambour Yoram
Advisor's Email aeryota@aerodyne.technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 12
Department Aerospace Engineering
Department Web Site aerospace.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Yuval Dagan 2016 PhD Abstracts Numerical Investigation of Flame Structure and Stability in Gaseous and Liquid Fuel Turbulent Combustion
 2 Yonatan Schwartz 2012 MSc Abstracts Development of Discrete Methods for Correcting Continuous Solutions in Multi-Size Sprays
 3 David Khosid 2003 MSc Abstracts Theoretical Investigation of Evaporating Polydisperse Fuel Sprays in Jet Flows
 4 Zvi Rosenstock 1997 MSc
The Influence of Electric Charge on the Collision and Coalescence of Large Droplets (Diameter of 270 Microns) with Small Droplets ((Diameter of 130 Microns)
 5 Savely Khosid 1997 PhD
A Theoretical Study of Evaporating Sprays Suspended in Spatially Periodic Developing Gas Flows in Ducts
 6 Dan Igra 1997 MSc
Theoretical Study of a Polydisperse Evaporating Spray in the Near-Field of An Axisymmetric Non-Uniform Flow
 7 David Katoshevski 1995 PhD
Theoretical Investigation of Evaporating Polydisperse Fuel Sprays in Shear-Layer Flows
 8 Fortunato Anidjar 1994 PhD
Dynamics of Polydisperse (Multisize) Fuel Sprays In Multicomponent Reactive Flows
 9 Shmuel Zehavy 1993 MSc
Relaxation of a Polidisperse Spray Renind a Normal Shock
 10 Ramy Guetta 1993 PhD
Energy From Dry Air- Model for Air Flow and Droplets
 11 Ido Silverman 1992 PhD
Analytical and Numerical Investigation of Spray Flames
 12 Gavriel Avital 1989 MSc
Spray Flows in a Spherical Chambers

Last updated on: Monday ,May 27, 2019