הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Yoram Tambour
Advisor's Email aeryota@aerodyne.technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 12
Department Aerospace Engineering
Department Web Site aerospace.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Dagan Yuval 2016 PhD Abstracts Numerical Investigation of Flame Structure and Stability in Gaseous and Liquid Fuel Turbulent Combustion
 2 Schwartz Yonatan 2012 MSc Abstracts Development of Discrete Methods for Correcting Continuous Solutions in Multi-Size Sprays
 3 Khosid David 2003 MSc Abstracts Theoretical Investigation of Evaporating Polydisperse Fuel Sprays in Jet Flows
 4 Igra Dan 1997 MSc
Theoretical Study of a Polydisperse Evaporating Spray in the Near-Field of An Axisymmetric Non-Uniform Flow
 5 Rosenstock Zvi 1997 MSc
The Influence of Electric Charge on the Collision and Coalescence of Large Droplets (Diameter of 270 Microns) with Small Droplets ((Diameter of 130 Microns)
 6 Khosid Savely 1997 PhD
A Theoretical Study of Evaporating Sprays Suspended in Spatially Periodic Developing Gas Flows in Ducts
 7 Katoshevski David 1995 PhD
Theoretical Investigation of Evaporating Polydisperse Fuel Sprays in Shear-Layer Flows
 8 Anidjar Fortunato 1994 PhD
Dynamics of Polydisperse (Multisize) Fuel Sprays In Multicomponent Reactive Flows
 9 Zehavy Shmuel 1993 MSc
Relaxation of a Polidisperse Spray Renind a Normal Shock
 10 Guetta Ramy 1993 PhD
Energy From Dry Air- Model for Air Flow and Droplets
 11 Silverman Ido 1992 PhD
Analytical and Numerical Investigation of Spray Flames
 12 Avital Gavriel 1989 MSc
Spray Flows in a Spherical Chambers

Last updated on: Wednesday ,October 23, 2019