הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Shapiro Boris
Advisor's Email boris@physics.technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 9
Department Physics
Department Web Site phys.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Evgeni Gurevich 2011 PhD Abstracts Effect of Correlations in Random Potential on the Phenomenon of Localization
 2 Leonid Beilin 2010 MSc Abstracts Expansion of Ultracold Atoms in the Presence of Random Potential
 3 Alex Retzker 2001 MSc
Correlations and Multiple Scattering of Waves
 4 Evgeni Gurevich 1997 MSc
Mesoscopic Orbital Magnetism
 5 Maxim Kreynin 1997 MSc
Statistical Characteristics of Rosenzweig-Porter Ensemble of Random Matrices
 6 Reuven Pnini 1994 PhD
Long Range Intensity Correlations in Absorbing Random Media
 7 Amir Rave 1994 PhD
Orbital Magnetic Response of Disordered Conductors
 8 Avraham Cohen 1991 PhD