הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Chaim Mannheim (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 15
Department Biotechnology and Food Engineering
Department Web Site www.technion.ac.il/technion/food


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Bashan-Hadas Ravit 2008 MSc Abstracts Effect of Dietary Fibers and Sugar Substitutes on Texture, Nutritional and Organoleptic Properties of Chocolate
 2 Daniel Naama 2008 MSc Abstracts Texture Properties of Colloidal Poultry Meat System, Modified by Vagetable Proteins and Polysaccharides
 3 Goodman Uzi 2001 MSc
The Effect of An Oxygen Scavanging Packaging Film, Combined With Modified Atmosphere, on the Quality of Sliced Luncheon Meats
 4 Kebede Eshetu 1997 PhD
Quality of Shelf Stable Foods in High Barrier Plastic Trays
 5 Kadim Daphna 1997 MSc
Extraction of Wood Components During Wine Aging in Barrels
 6 Litvin Svetlana 1996 MSc
Dehydration of Carrots by a Combination of Several Methods
 7 Kupiets Levana 1995 MSc
Extension of Shelf-Life of Red Turkey Meat
 8 Ron Hagai 1995 MSc
Extension of Shelf Life of Minimally Processed Turkey Breast by the Addition of Lactate and Acetate.
 9 Ben-Avraham Shomer Ronit 1992 MSc
Mild Heat Treatment and Co2 Atmosphere for Shelf-Life Extens
 10 Soffer Tal 1992 MSc
Extension of Shelf-Life of Refrigerated Chopped Liver
 11 Beit Halachmy Israela 1991 MSc
Evaluation of Storage Conditions of Mushrooms and Design
 12 Ronen Yaron 1991 MSc
Debittering of Orange Peel Juice
 13 Sagi Ifat 1989 MSc
The Effct of Enzymatic Deaeration on Quality of Unpasteuriz
 14 Rouhana Amal 1989 MSc
Critical Oxygen Uptake of Juices and Package Oz Transmissio
 15 Avital Yael 1989 MSc
The Effect of Modified Atmospher Packaging (Map) on the Crit

Last updated on: Tuesday ,May 26, 2020