הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Cwikel Michael
Advisor's Email mcwikel@math.technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 5
Department Mathematics
Department Web Site www.math.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Eliran Avni 2012 MSc Abstracts Topics in Interpolation Spaces
 2 Alon Ivtsan 2010 MSc Abstracts Topics in Interpolation Spaces
 3 Inna Kozlov 1998 PhD
Interpolation and Approximation in Banach Spaces With a Cone
 4 Inna Kozlov 1993 MSc
Interpolation Theory and the Sedaev-Semenou Theorem
 5 Mia Leowy 1990 PhD
The Influence of the Cognitive Tmpulsivity of Students and

Last updated on: Friday ,June 14, 2019