הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Zeheb Ezra
Advisor's Email zeheb@ee.technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 13
Department Electrical Engineering
Department Web Site webee.technion.ac.il/hebrew


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Arie Nakhmani 2011 PhD Abstracts Visual Tracking: A Particle Filter/Template Matching Approach
 2 Yuri Dolgin 2010 PhD Abstracts Uncertain Systems: Identification and Approximation
 3 Vitaly Spitsa 2009 PhD Abstracts Robust Approach to Power System Voltage Stability
 4 Arie Nakhmani 2007 MSc Abstracts Generalized Nyquist Criterion and Generalized Bode Diagram for Analysis and Synthesis of Uncertain Control Systems
 5 Leonid Grouzman 2004 MSc Abstracts Identification Based Power Station Models for Purposes of Robust Control Design
 6 Yuri Dolgin 2002 MSc Abstracts Model Order Reduction for Uncertain Systems
 7 Sergy Gornostaev 2001 MSc
Analysis and Design of Non-Linear Systems with Uncertainty
 8 Leonid Naimark 1998 PhD
Robust Stabilization of Delay Systems with Uncertainties And Robust Stability Tests
 9 Yair Elgrichi 1997 MSc
Sound Control Under Uncertainty Conditions
 10 Iudith Hocherman 1994 PhD
The Study of Systems under Uncertainty Conditions with Possible Time Delay
 11 Amir Betser 1993 PhD
Topics in Adaptive Systems with Uncertainty
 12 Iudith Hocherman 1990 MSc
Stability of a Non-Linear Filter with Finite Wordlength
 13 Amir Betser 1989 MSc
Design of Iir Stable Filters Using Fir by Lsi Polynomials

Last updated on: Friday ,June 14, 2019