הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Michael Yoeli (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 7
Department Computer Science
Department Web Site www.cs.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Kol Rakefet 1998 PhD
Self-Timed Asynchronous Architecture of an Advanced General Purpose Microprocessor
 2 Gershon Benjamin 1994 MSc
Synthesis of Concurrent Systems
 3 Beer Ilan 1993 MSc
Formal Computer Aided Hardware Verification
 4 Shintel Noam 1993 MSc
Synthesis of Modular Delay-Insensitive Netwerks from Petri
 5 Daid Ilana 1991 PhD
Cynthesis of Self-Timed Systems
 6 Bezalel Iris 1990 MSc
Structured Design of Delay-Insensitive Controllers
 7 Reicher Iris 1988 MSc
Verification and Synthesis of Asynchronous Circuits

Last updated on: Wednesday ,May 27, 2020