הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Dr. Rami Guetta
Advisor's Email agrami@tx.technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 8
Department Civil and Environmental Engineering
Department Web Site cee.technion.ac.il/?lang=he


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Merksamer Itzhak 2011 PhD Abstracts An Investigation of the Mutual Interaction between the "Energy Tower" and its Surroundings
 2 Shkolnik Rami 2008 MSc Abstracts Shrouded Turbine Control in "Energy Towers"
 3 Omer Eyal 2006 MSc Abstracts Optimal Design and Operation of "Energy Tower" Combined with Pumped Storage and Desalination
 4 Sahar Eyal 2005 MSc Abstracts Treated Waste Water Desalination Using Reverse Osmosis
 5 Simon Yitzhak 2005 MSc Abstracts Characterization of the Operational Model and Optimal Management of a Recirculation Aquaculture System (RAS)
 6 Altmann Talia 2003 MSc Abstracts A Model for Estimating the Potential of "Energy Towers" in A GIS Environment
 7 Sapir David 2003 MSc Abstracts Electrochemical Water Purification
 8 Horesh Eran 2002 MSc
Design of Control for Energy Tower

Last updated on: Friday ,February 7, 2020