הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Ulitzur Shimon (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 7
Department Biotechnology and Food Engineering
Department Web Site www.technion.ac.il/technion/food


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Saleh Batheesh 2003 MSc Abstracts Isolation and Identification of Non Luminescent Marine Bacteria Producing the Auto Inducer of Vibrio Fischeri
 2 Lea Duek 1999 PhD
The Effect of Subinhibitory Concentrations (Sub-Mic) of Various Antibiotics on the Bacterial Cell
 3 Haggit Ben-Israel 1999 MSc
Development of a Bioassay for Escherichia Coli 0157:h7 Using Bacteriophages Carrying Luxab
 4 Ronit Ben-Avraham Shomer 1998 PhD
The Determination of Biodegradable Organic Carbon and Aquatic Bacterial Regrowth Using the Microbial Luminescence System
 5 Oren Ben-Israel 1998 PhD
The Use of the Microbial Lux System for Elucidation of the Anti-Bacterial Activity of Toxic Agents in Water
 6 Yaakov Adar 1993 PhD
Food Engineering and Biotechnology
 7 Mobada Simaan 1991 PhD
The Effect of Sub-Units & and B of Luciferase on Luminescen

Last updated on: Friday ,August 17, 2018