הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Baruch Rosner
Advisor's Email rosner@physics.technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 3
Department Physics
Department Web Site phys.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Bar-David Aharon 2004 PhD Abstracts Investigation of the Structure, Dissociaction Energy and Mean Lifetime of Diatomic Molecular Ions
 2 Levy Yoav 2000 MSc
Investigation of Existence, Mean Lifetime and Cross Section For Neutral and Charged Fragments Produced from Chn+ and Cdn+ Beams in Gas Target
 3 Bouhnik Jean-Paul 1999 PhD
Study of the Structure, the Mean Lifetimes and the Dissociation Energies of Metastable Molecular Ions Containing Noble Gas Atoms

Last updated on: Thursday ,May 28, 2020