הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Vladimir Lin
Advisor's Email vlin@technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 4
Department Mathematics
Department Web Site www.math.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Feler Yoel 2005 PhD Abstracts Some Analytic Properties of Configuration Spaces
 2 Donin Dmitry 2003 MSc Abstracts On Laplace Operator and Homology of Some Lie Subalgebras of the Loop Algebra sl2
 3 Feler Yoel 2001 MSc
Effective Finiteness Theorems for Analytic Functions Omitting Two Values
 4 Brudnyi Alexander 1996 PhD
e-Equations on Compact Kahler Manifolds and Representations of Fundamental Groups

Last updated on: Thursday ,May 28, 2020