הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Yael Shadmi
Advisor's Email yshadmi@physics.technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 12
Department Physics
Department Web Site phys.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Weiss Yaniv 2017 MSc Abstracts Supersymmetry Signatures at the LHC
 2 Telem Ofri 2016 MSc Abstracts Beyond the Standard Model: Naturalness and Flavor
 3 Ierushalmi Niv 2015 MSc Abstracts Physics beyond The Standard Model and Flavor
 4 Nepomnyashy Vera 2015 MSc Abstracts Aspects of Flavored Gauge Mediation
 5 Galon Iftah 2014 PhD Abstracts Physics beyond the Standard Model at the Large Hadron Collider
 6 Szabo Peter Zoltan 2011 MSc Abstracts New Physics and Flavor
 7 Galon Iftah 2009 MSc Abstracts Understanding New Physics at the LHC
 8 Surujon Ze'ev 2008 PhD Abstracts Phenomenology beyond the Standard Model
 9 Katz Andrey 2008 PhD Abstracts Aspects of Field Theory in Extra-Dimensions, Supersymmetry Breaking and Deconstruction
 10 Surujon Ze'ev 2005 MSc Abstracts Phenomenology of Models with Extra Dimensions
 11 Segev Yehonathan 2005 MSc Abstracts Flavor in Product-Group Grand Unified Theories
 12 Naipak Victoria 2004 MSc Abstracts Lepton Number Violation in Supersymmetric Models

Last updated on: Thursday ,May 28, 2020