הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Full Professors Hazzan Orit
Advisor's Email oritha@ed.technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 26
Department Education in Science and Technology
Department Web Site edu.technion.ac.il


No. Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts ResearchName
1 Sigalit Shahar Amikam 2018 PhD Abstracts A Paradoxical Organizational Pattern of Reduction and Expansion: The Case of Israeli Training Personnel perception of the traininig-Organization
2 Hagit Cohen 2017 MSc Abstracts Recruiting process in high-tech Israeli companies: The interview phase
3 Dan Benishay 2017 MSc Abstracts Management Style of High School principals with Experience in the High-tech industry
4 Rachel Hess-Green 2017 PhD Abstracts Interactions between Learning, Identity and Community Expressed in a Mathematical Camp for Gifted Students
5 Keren Kalif 2016 MSc Abstracts Perceptions of College Students and Lectures of the Preferred Reference Materials Used during the Basic Programming Exam: Implementations and Recommendations
6 Ruth Kachalov 2016 MSc Abstracts Professional Training of Ultra-Orthodox Women towards their Work in the Israeli High-Tech Industry
7 Anat Even-Zahav 2016 PhD Abstracts Strategic Analysis of Educational Systems: Risk Management of STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Education in Israel
8 Zvi Liraz 2015 PhD Abstracts The Organizational Culture of an Educational Innovation: The Case of a Project-Based Learning School
9 Zahi Harari 2014 PhD Abstracts Management of Training and Development Projects as Organizational Change Projects: The Case of Software Development Managers` Training and Development in the Israel
10 Nareman Mara'e Haj 2014 PhD Abstracts Self-Regulated Learning in Programmable Robots-Based Environment
11 Elena Trotskovsky 2013 PhD Abstracts Engineering Thinking: Disciplinary Insights and Pedagogical Applications
12 David Arba 2012 MSc Abstracts Values and Ethical Considerations among High School Students: Comparison between Students Majoring in Technological and Scientific Subjects and Students Majoring in...
13 Dafna Zelig 2012 PhD Abstracts Adoption of Innovation from the Business Sector to Secondary Educational Organizations
14 Liora Nutov 2011 PhD Abstracts What is between Maslow and Schein? Organizational Engagement Model as an Expression of Culture, Needs and Management: The Case of Role Design of...
15 Neta Ben-Aroya 2009 MSc Abstracts The Satisfaction of ERP System Users in an Academic Organization
16 Sofia Sherman-Kolker 2009 MSc Abstracts Computer Science students Perceptions of Human Aspects of Software Engineering
17 Elena Trotskovsky 2009 MSc Abstracts Engineering Thinking according to Experts and Students: Theory, Implementation and Pedagogy
18 Orni Meerbaum-Salant 2008 PhD Abstracts Pedagogical Aspects of Mentoring High School Software Projects
19 Larisa Eidelman 2006 MSc Abstracts Gender and Sector-Based Analysis of Israeli High School Computer Science Studies
20 Yulia Stolin 2006 MSc Abstracts On the Understanding of Soft Ideas in Computer Science: The Case of Programming Paradigms
21 Shmuel Arnon 2006 PhD Abstracts Regional Knowledge-Building ICT Education Community
22 Victoria Sakhnini 2006 PhD Abstracts Problem Solving in Computer Science by High School Students: Definition, Implementation and Use of Abstract Data Types
23 Mariana Teif 2005 MSc Abstracts Junior High-School Students' Perceptions of Object Oriented Basic Concepts
24 Yael Dubinsky 2005 PhD Abstracts Teaching Software Development Methods
25 Bruria Peled 2002 MSc
Conception of Data Structure "Array" by "Handassaim" Students Learning Software Engineering
26 Anat Aharoni (Yagoda) 2002 MSc
Understanding of Entities and Their InterRelationships in the Design of Databases by Software Engineering "Handassaim" Students

Last updated on: Monday ,March 19, 2018