הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Full Professor Schachter Levi
Advisor's Email levi@ee.technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 14
Department Electrical Engineering
Department Web Site webee.technion.ac.il/hebrew


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Adi Hanuka 2018 PhD Abstracts Structure-Based Laser-Driven Optical Accelerators
 2 Ilya Sister 2017 MSc Abstracts Blackbody Thermal Radiation Calculation Using the Source Model Technique
 3 Zeev Toroker 2016 PhD Abstracts Light Amplification in Ionized or Excited Medium
 4 Shay Shamir 2016 MSc Abstracts Enhanced Emission of Thermal Radiation in 2D Wavelength-Scale Cylinders
 5 Miron Voin 2014 MSc Abstracts Electromagnetic Wake Amplification by Active Medium
 6 Moria Ben-Yakir Blumkin 2014 PhD Abstracts The Neuroprotective Effect of Magnetic Fields in Primary Neuronal Cultures and in Vivo: Charactreization and Mechanism of Action
 7 Zvi Peterfreund 2013 MSc Abstracts Electromagnetic Forces in the Vicinity of Edges
 8 Ariel Reiser 2012 MSc Abstracts Enhanced Thermal Radiation due to Geometric Effects
 9 Vadim Karagodsky 2008 MSc Abstracts X-Ray Source Based on Free Electron Beams
 10 Amit Mizrahi 2007 PhD Abstracts Electromagnetic Forces Exerted on Neutral Bodies by Guided Waves
 11 Assaf Lahav 2006 PhD Abstracts Interaction of Electromagnetic Wave with Electrons in a Cross-Field Oscillator with Ferroelectric Cathode
 12 Amit Mizrahi 2004 MSc Abstracts Design and Analysis of Optical Bragg Acceleration Structures
 13 Samer Banna 2004 PhD Abstracts Scaling-Laws of Wake-Fields in Optical Structures
 14 Alon Grinenko 2003 MSc Abstracts The Interaction of Electrons with Radiation in an Active Medium

Last updated on: Thursday ,June 20, 2019