הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Juhasz Arie
Advisor's Email arju@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 12
Department Mathematics
Department Web Site www.math.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Yuval Shpigelman 2011 MSc Abstracts Solution of the Word Problem in Certain One-Relator Free Product
 2 Uri Weiss 2010 PhD Abstracts From Combinatorial Plane Geometry to Word and Conjugacy Problems
 3 Fabienne Chouraqui 2009 PhD Abstracts Decision Problems in Tableau-Groups and Tableau-Semigroups
 4 Avihu Meir Gamliel 2008 MSc Abstracts Equations over Groups with Finite Order Solution
 5 Uri Weiss 2004 MSc Abstracts Small Concellation Techniques in Automatic Groups
 6 Fabienne Chouraqui 2004 MSc Abstracts Rewriting Systems for Alternating Knot Groups
 7 Dmitry Donin 2003 MSc Abstracts On Laplace Operator and Homology of Some Lie Subalgebras of the Loop Algebra sl2
 8 Luka'cs Ga'bor 1999 MSc
P-Automorphisms of Lie P-Rings and Finite P-Groups
 9 Robert Shwartz 1999 PhD
The Freiheitssatz over Certain Free Products with a Single Relator of Length 4
 10 Olga Rovinsky 1994 MSc
Lie Algebras and Relation Lie Modules
 11 Elias Abboud 1994 PhD
Topics in Combinatorial Group Theory
 12 Alexandr Leibman 1993 MSc
Topics in the Combinatorial Group Theory

Last updated on: Thursday ,June 20, 2019