הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Stanger Amnon
Advisor's Email stanger@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 15
Department Chemistry
Department Web Site schulich.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Renana Gershoni Poranne 2015 PhD Abstracts Aromatic Systems
 2 Galit Parvari 2014 PhD
Multifarenes - Novel Macrocyclic Molecules
 3 Faina Petrova 2010 MSc Abstracts Towards Cyclic C6
 4 Alexander Tsoglin 2008 MSc Abstracts Development of Mass Spectyrometric Methods for Analysis of Novel Nitramine and Cyclic Peroxide Explosives
 5 Sharon Perl Olshvang 2007 PhD Abstracts Aromatic Strained Systems: Aspects of Basic Research and Aspects of Apllied Research
 6 Eilnor Zohar 2005 PhD Abstracts C-H and C-C Bond Formation as a New and General Approach for the Preparation of Chiral Cyclopropanes
 7 Elena Tkachenko 2001 MSc
Study of Aromatic Systems Substituted by Small Rings
 8 Daniella Tenne 2001 MSc
Application of the Nickle Mediated Cyclization in the Preparation of Small Rings Substituted Aromatic Compounds
 9 Eilnor Zohar 2001 MSc
Application of Cyclobutabenzenes in Organic Synthesis
 10 Sharon Perl Olshvang 2000 MSc
Nickel (0): Haptotropic Rearrangements and It's Use in Synthesis of Cyclobutabenzenes
 11 Nissan Ashkenazi 1998 PhD
Organometallic Complexes of Benzocyclobutenes: Preparation and Structure
 12 Alona Shachter 1997 PhD
Cyclobutabenzenes: An Entry to a New Synthetic Methodology
 13 Haim Weissman 1995 MSc
Haptotropic Rearrangements in L2ni-Alkylanthracene Complex
 14 Nissan Ashkenazi 1994 MSc
Nickel Mediated Synthesis of Aromatic Compounds
 15 Anat Etiel 1992 MSc
Haptotropic Rearramgements in L2ni-Arene Complexs

Last updated on: Friday ,June 14, 2019