הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Full Professor Eisnberg Elon
Advisor's Email deanmedicine@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 4
Department Medicine
Department Web Site md.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Ofrit Bar-Bachar 2017 MSc Abstracts Intramuscular Stimulation for Myofascial Pain and its Effects on Peripheral and Central pain Modulation
 2 Erica Suzan 2015 PhD Abstracts Advanced Psychophysics for Studying Mechanisms of Opioid Induced Analgesia and Hyperalgesia in Humans
 3 Roi Treister 2011 PhD Abstracts Genetic, Psychophysical and Pharmacological Evidence for Dopamine and Serotonin Involvement in Pain Perception and Modulation in Healthy Subjects
 4 Dorit Pud 2002 PhD Abstracts The Relationship between Sensitivity to Pain and Responsiveness to Analgesics to Personality Traits

Last updated on: Thursday ,June 20, 2019