הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Arie Oliven
Advisor's Email oliven@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 2
Department Medicine
Department Web Site md.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Dotan Yaniv 2015 PhD Abstracts Control of Upper Airway Dilator Muscles Activity during Sleep and Anesthesia in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome
 2 Tov Naveh 2004 PhD Abstracts Contractile Characteristics of the Tongue in Sleep Apnea Syndrome

Last updated on: Friday ,September 13, 2019