הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Mr. Arie Gutman
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 13
Department Chemistry
Department Web Site schulich.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Ruhman Igor 2002 PhD Abstracts Methods for Glycosidation of Biologically Active Compounds
 2 Etinger Marina 2000 PhD
Asymmetric Synthesis of Chiral Benzocyclic Amines
 3 Galili Nitsa 1997 PhD
Mechanistic Studies on the Intramolecular (2+2) Photocycloaddition of Cyclopropylethylenes to Enones
 4 Shkolnik-Bogdan Eleonora 1996 PhD
Enzymatic Resolution of Secondary Alcohols
 5 Palmer Rebecca 1995 MSc
Synthesis of Substrates and Their Enzymatic Reactions in Organic Solvents
 6 Brenner Dov 1994 MSc
Enzymatic Acylation with Annydorides in Organic Solvents
 7 Shapira Michal 1994 PhD
Enzymatic Synthesis of Optically Active Malonates
 8 Hersko Sheelo Claudia 1992 MSc
Influenge of Water on Entymatic Reactions in Organic Solvent
 9 Meyer Elazar 1992 PhD
Resolution of Amines and Amino Esters with Enzymes in
 10 Boltanski Aviv 1992 PhD
Lise of Enzymes for Synthesis of Optically Active Compounds
 11 Feldberg Liron 1991 MSc
Enzymatic Preparation of Optically Active Polymers and Mono
 12 Bravdo Tamar 1990 MSc
Enzymatic Lactonisation and Polymerisation of Prochiral
 13 Zoubi Khere 1990 PhD
Enzyme-Catalysed Synthesis of Chiral - Butyrolactones

Last updated on: Monday ,September 23, 2019