הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Beserman Robert
Advisor's Email ssrobert@technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 17
Department Physics
Department Web Site phys.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Valentin Magidson 2002 PhD Abstracts Fano-Type Interference in the Raman Spectrum of Photo- Excited Silicon
 2 Moshe Levy 2001 PhD Abstracts Intersubband Transitions in Semiconductor Bragg Confining Structures
 3 Anat Eshed Wasserman 1999 PhD
Micro-Raman Characterization of Sige Layers Grown on Patterned Substrates
 4 Alon Eyal 1998 PhD
Ti Metallization of Sigec Epitaxial Layers Grown on Si (001)
 5 Willie Freiman 1997 PhD
Titanium Metallization of Si/Ge Alloys and Superlattices
 6 Joseph Gilor 1997 PhD
The Physics of Strained AlInGaAs on GaAs Heterostructures for Laser Application
 7 Michael Bendayan 1997 PhD
Influence of Doping on the Raman Scattering of Quantum Wells Structures
 8 Moshe Levy 1997 MSc
Characterization of Cdte Substrates and Cdznte Epitaxial Thin Films
 9 Alon Eyal 1993 MSc
Influenoe of Ga Concentration on the Ordering Process of
 10 Ari Rafael Rim 1992 MSc
Oxidation Process in Pure Gaas and in Si Doped Gaas
 11 Michael Bendayan 1992 MSc
Crystallization Process of Amorphous Ge and Si Thin Layers
 12 Sharon Katz 1992 MSc
Lattice Dynamigs of Znse/znte Strained-Layer Superlattices
 13 Willie Freiman 1992 MSc
Stability of So0ge Strained Supe Rlattices in Ion Implanta
 14 Amir Yeger 1990 MSc
Interdiffusion and Dxidation Process in Gaas/gaa
 15 Ilan Sela 1990 PhD
Characterization of Crystal Alloys and Superlattices Using
 16 Natalie Levinsohn 1989 MSc
The Effect of Doping on the Onidation Process of Gallium
 17 Ibrahim Abdulhalim 1988 PhD
Cw Lager Induced Structural Changes in the Amorphous State

Last updated on: Tuesday ,June 18, 2019