הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Ms. Nadine Cohen
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 2
Department Medicine
Department Web Site md.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Raz Tal 2001 PhD
Mapping and Identifying - SLC19A2, the Gene Responsible for Thiamine-Responsive Megaloblastic Anemia (TRMA)
 2 Shalata Adel 2001 PhD Abstracts Mapping and Identifying - MOCS1, the Gene Responsible for Molybdenum Cofactor Deficiency Type A (MoCoD), and the Discovery of MOCS1 Processed Pseudogene (MOCS1P1)

Last updated on: Monday ,September 23, 2019