הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Amos Gilhar
Advisor's Email gilhar@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 3
Department Medicine
Department Web Site md.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Goldstein Nyra 2019 MSc Abstracts The Role of Gamma Delta T Cells in an Ex-vivo Hair Follicle Model for Alopecia Areata
 2 Ghraieb Amal 2017 MSc Abstracts NKT Cells in Alopecia Areata disease
 3 Waldman Arie 2003 PhD Abstracts The Function of T Lymphocytes from Peripheral Blood and Mycotic Lesion - in Acute and Chronic Dermatophytosis

Last updated on: Friday ,September 20, 2019