הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

מפגש מתעניינים בתכנית  Start up MBA, בפק' לה. תעשיה וניהול, בניין בלומפילד, חדר 527 - 20.6.17

 

ברכות לזוכי פרס וולף לשנת תשע"ז

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסת תעשיה וניהול - 27.03.17


יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסת מכונות 29.03.17

 

יום פתוח לתארים מתקדמים וכנס חוקרים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים - 06.04.17

 

יום פתוח לתארים מתקדמים במתמטיקה - 20.04.17

 

יום פתוח לתארים מתקדמים במדעי המחשב ובהנדסת חשמל - 26.4.17

 

 


Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Cohen Elisha
Advisor's Email ssecohen@tx.technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 38
Department Physics
Department Web Site phys.technion.ac.il


No. Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts ResearchName
1 Yulia Preezant 2014 PhD Abstracts The Interaction of Fermi-Edge Polaritons and Exciton- Polaritons in a Modulation Doped Microcavity
2 Ori Scaly 2012 MSc Abstracts Polariton Dispersion in Semiconducting Planer Microcavity
3 Yosef Michaeli 2011 MSc Abstracts Fermi Edge Polaritons Formed by Electron-Hole Pairs Interacting with Cavity-Confined Photons
4 Ilya Baskin 2011 PhD Abstracts Optical and Microwave Study of Non-Equilibrium Electron; Hole and Exciton States in GaAs Based Quantum Heterostructures
5 Polina Svidovsky 2009 MSc Abstracts Optical Study of Wide GaAs/AlGaAs Quantum Wells Containing a Two Dimensional Electron Gas
6 Alon Gabbay 2009 PhD Abstracts Fermi Edge Polaritons in a Modulation Doped Quantum Well Embedded in a Microcavity: The Effect of a Two- Dimensional Electron Gas
7 Yulia Preezant 2007 MSc Abstracts Excitons and Polaritons in Modulation Doped Quantum Wells Embedded in a Microcavity
8 Eyal Ben Isaac 2006 MSc Abstracts Effect of Excitation Intensity on the Polariton Spectrum in Microcavities Containing a 2D Electron Gas
9 Alon Gabbay 2005 MSc Abstracts The Effect of Magnetic Field on Charged Polaritons in Microcavities
10 Angie Qarry 2004 PhD Abstracts Electron-Polariton Scattering in Semiconductor Microcavities
11 Alon Divinsky 2004 MSc Abstracts Optical Transitions in Mixed Type I - Type II Quantum Wells under a Magnetic Field
12 Guy Ramon 2002 PhD Abstracts Polariton-Electron Scattering in Microcavities with Embedded Quantum Wells
13 Angie Qarry 2001 MSc
The Interaction between Exciton States near the Quantum Well Bandgap and Confined Photones in GaAs/AlAs Microcavities
14 Ronen Rapaport 2001 PhD Abstracts Electron-Polariton Interaction in Semiconductor Microcavities
15 Javier Groshaus 2001 MSc
Light Emission Mechanisms in InGaN MQW Laser Diodes
16 Ron Maurer 2000 PhD
Spectroscopy and Calculations of Magnetoexcitons in Semiconductor Quantum-Wells
17 Leonardo Blanga 2000 MSc
Optical and Midrowave Study of Semiconductor Quantum Wells
18 Roey Harel 2000 PhD
Coherent Far Infrared Radiation Emission and Cavity Polariton Linewidth Narrowing in Semiconductor Microcavities
19 Anna Nazimov 2000 PhD
Magneto-Optical Spectroscopy of Interacting Spatially Separated Two-Dimensional Electron and Hole Gases
20 Igal Ilouz 1999 PhD
Coupled 2D Electron and Hole Gases Spatially Separated in Type II GaAs/AlAs Superlattices
21 Michal Lipson 1998 PhD
Coupled Exciton-Photon Modes in Semiconductor Optical Microcavities
22 Dmitry Gekhtman 1998 PhD
Charged and Neutral Exciton Spectroscopy in Photoexcited Two-Dimensional Electron Gas
23 Noam Shenker 1997 MSc
Resonant Raman Scattering from Gaas/algaas Asymmetric Quantum Wells
24 Amnon Manassen 1997 PhD
Elementary Excitations of a Two-Dimensional Electron Gas in Mixed Type I - Type II Quantum Wells
25 Michael Kozhevnikov 1997 PhD
Microwave and Optical Study of Electron and Hole Gases In Bulk Gaas and Related Quantum Structures
26 Anna Nazimov 1996 MSc
Resonant Microwave Absorption by a Two-Dimensional Electron Gas in Gaas/algaas Quantum Wells
27 Roey Harel 1996 MSc
Absolute Transmission, Reflection and Absorption in Mixed Type I - Type 2 Quantum Wells Containing a Two Dimensional Electron Gas.
28 Michael Kozhevnikov 1995 MSc
Self Oscillations of Electron Density at Photoinduced Impact Ionization of Shallow Donors in Gaas
29 Mordechay Zahler 1995 PhD
Elementary Excitations in Semiconductor Bragg Confining Structures
30 Michal Lipson 1995 MSc
Shallow Acceptors Un Qantum Wells Under An Applied Magnetic Field
31 Dmitry Gekhtman 1994 MSc
Subband Mixing and Landau Level Broadening in Quantum Structures
32 Yuval Gareini 1994 PhD
Photoinduced Intersubband Transitions Due to Electrons Holes and Excitons in GaAs/AlGaAs Quantum Wells
33 Aviv Frommer 1994 PhD
The Dynamics and Spin Relaxation of Excitons In GaAs/AlGaAs Quantum Wells
34 Ron Maurer 1994 MSc
Excitons in Strained Superlattices of Cdte/cd1-X Znx Te
35 Yair Dankner 1992 PhD
Optical Gain in Superlattices
36 Igal Brener 1991 PhD
Dephasing and Decay Processes of Eycitons in Semiconductor
37 Yuval Gareini 1990 MSc
Exciton-Phonon Interaction in Superlattices of Cdte/znte
38 Amram Fried 1989 PhD
Intrinsic Excitons in Gaasxp1 -X Crystals

Last updated on: Tuesday ,December 12, 2017