הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Moshe Livneh (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 11
Department Civil and Environmental Engineering
Department Web Site cee.technion.ac.il/?lang=he


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Shmoueli Sitvanit 2001 PhD Abstracts Development of Time Dependent Behavior Models for Gap Acceptance and Capacity at Roundabout
 2 Kief Offer 2000 PhD
Bituminous Felts for Damage Restraint in Pavements Founded On Expansive Soils
 3 Caspit Nurit 1997 MSc
The Effect of Speed Limit on Road Safety
 4 Yaron Raphael 1995 PhD
The Behavior of Remoldable Soils under Aircraft Loading
 5 Azaria Gil 1995 MSc
The Use of Roller Compacted Concrete for Pavements Construction in Israel
 6 Buchbinder Uzi 1995 MSc
Processes for Preparation of Pauement Maintenance Programs
 7 Elhadad Eliezer 1994 MSc
The Use of the Loadman - Portable Falling Wieght Deflectomet
 8 Kief Offer 1993 MSc
The Use of Bitumi Nous Felts for Retarding Reflaction Cracks
 9 Spillinger Hezy 1992 MSc
Fast Method in Evaluating Pavement Conpitions in Israel
 10 Gidron Shmuel 1990 MSc
Examination of Runway Roughness for Fighter Aircrafts
 11 Aldad David 1989 MSc
Principles for Development of Pavement Management System for

Last updated on: Thursday ,September 19, 2019