הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Shinar Josef (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site www
No of theses 12
Department Aerospace Engineering
Department Web Site aerospace.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Tal Shima 2001 PhD Abstracts End-Game Guidance against a Highly Maneuvering Target
 2 Yaakov Saraf 1999 MSc
Ship Defense Scenarios Against a Highly Maneuverable Anti- Ship Missiles
 3 Gady Zilberman 1998 PhD
Solution of a Multi-Stage Game with Asymmetrical Information Pattern for Application in Pursuit-Evasion Problems
 4 Sharon Avrashi 1997 MSc
Identification of Maneuvering Strategy in An Air to Air Missile-Aircraft Encounter Using An Adaptive Multiple Model Estimator
 5 Yaron Yakov 1996 MSc
A Tactical Real Time Air to Air Interception Guidance
 6 Yeshaya Lipman 1996 PhD
Analysis of Anti Missile Defense Scenarios by Using a Linear Model
 7 Michael Turgeman 1992 MSc
Analysis of the Vertical Maneuvering in Optimal Missil
 8 Lea Kentor 1991 MSc
A Computational Method for Automated Construction and
 9 Russel Tabak 1991 MSc
Optimal Evasion of An Aircraft from a Coasting Proportional
 10 Michael Wetzler 1990 MSc
Extended Guidance Law for the Design of a Future Guided
 11 Aron Siegel 1990 MSc
Application of A.i. Techniques in Air-to-Air Duel Games
 12 Nahum Melamed 1988 MSc
Feasibility of Heliosynchronous Orbit Keeping

Last updated on: Monday ,June 17, 2019