הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Josef Shinar (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site www
No of theses 12
Department Aerospace Engineering
Department Web Site aerospace.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Shima Tal 2001 PhD Abstracts End-Game Guidance against a Highly Maneuvering Target
 2 Saraf Yaakov 1999 MSc
Ship Defense Scenarios Against a Highly Maneuverable Anti- Ship Missiles
 3 Zilberman Gady 1998 PhD
Solution of a Multi-Stage Game with Asymmetrical Information Pattern for Application in Pursuit-Evasion Problems
 4 Avrashi Sharon 1997 MSc
Identification of Maneuvering Strategy in An Air to Air Missile-Aircraft Encounter Using An Adaptive Multiple Model Estimator
 5 Yakov Yaron 1996 MSc
A Tactical Real Time Air to Air Interception Guidance
 6 Lipman Yeshaya 1996 PhD
Analysis of Anti Missile Defense Scenarios by Using a Linear Model
 7 Turgeman Michael 1992 MSc
Analysis of the Vertical Maneuvering in Optimal Missil
 8 Kentor Lea 1991 MSc
A Computational Method for Automated Construction and
 9 Tabak Russel 1991 MSc
Optimal Evasion of An Aircraft from a Coasting Proportional
 10 Wetzler Michael 1990 MSc
Extended Guidance Law for the Design of a Future Guided
 11 Siegel Aron 1990 MSc
Application of A.i. Techniques in Air-to-Air Duel Games
 12 Melamed Nahum 1988 MSc
Feasibility of Heliosynchronous Orbit Keeping

Last updated on: Friday ,August 16, 2019